web: plte.strecno.sk

Sezóna: 1. apríl – 31. október
Kapacita plte: 12 osôb
Počet pltí: 10 ks
Dĺžka splavovaného úseku: 7 km
Čas plavby (v závislosti od vodného stavu): 50 – 75 min.
Posádka; ovládanie plte: 2 pltníci
Sprievodné slovo (itinerár): slovensky, anglicky, nemecky, francúzsky
Cestujúci: od 3 rokov
Bezpečnosť cestujúcich: 
- typová plť so základnými prvkami pasívnej bezpečnosti
- plávacie vesty (do 10 rokov – povinné, nad 10 rokov podľa záujmu)

Informácie
Cestujúci sa objednávajú a sústreďujú v Gazdovskom dvore, ktorý je prvým stretávacím a kontaktným miestom zázazníkov a pltníkov.
Stála služba zabezpečuje
- predaj cestovných lístkov
- organizuje dopravu na začiatok plavby – Pltisko, ktoré sa nachádza v lokalite Barierová
GAZDOVSKÝ DVOR okrem základných služieb záujemcom o splav na pltiach po rieke Váh, ako miesto prvého kontaktu, poskytuje návštevníkom Strečna:
- predaj suvenírov a máp
- informuje návštevníkov o možnostiach aktívneho pobytu a infraštruktúre v mieste pobytu
- zabezpečuje kontakt s poskytovateľmi služieb
- informuje o dopravnom spojení, turistickej ponuke a doplnkových programoch v regióne

Začiatok plavby na pltiach (Štart) je na Pltisku Bariérová. Parkovisko pre autobusy pri Pltisku sa nachádza na hlavnej ceste č. 18/E50, 7 km od Strečna – smer Martin, vľavo (nad druhým železničným tunelom)
V smere od Martina sa Pltisko nachádza 1,7 km od hranice martinského a žilinského okresu, vpravo.

Dopravu individuálnych cestujúcich mikrobusom na začiatok plavby zabezpečuje PPRS.
Autobusové zájazdy dopravujú svojich klientov po dohode priamo na parkovisku pri Pltisku.
Pltisko Bariérová – miesto nástupu na plte je vzdialené od parkoviska 150 m.