Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá Slovenska. Prvá písomná zmienka o meste, resp. o teplých prameňoch, pochádza z roku 1281, kedy vtedajší kráľ Ladislav IV. darovacou listinou poručil hájske panstvo a na jeho západnej časti ležiace teplé pramene grófovi Petrovi.


V roku 1533 sa Turčianske Teplice stali majetkom mesta Kremnica. Kremnica sprístupnila pramene všetkým vrstvám spoločnosti a začala kúpele nielen využívať, ale aj budovať. Aj keď boli teplické liečivé pramene známe a navštevované, predsa sa túžby Kremnice, postaviť v Turčianskych Tepliciach vhodné budovy na ubytovanie hostí, splnili až v 19. storočí. Postupne sa začali budovať a rozrastať. Po februári 1948 boli Štubnianske Teplice premenované na Turčianske Teplice a druhýkrát v histórii sa stali sídlom okresu. Dňa 20. februára 1949 sa Kremnica vzdala svojich práv na kúpele a vznikli Československé štátne kúpele a žriedla.


V Turčianskych Tepliciach sa ako v jediných kúpeľoch na Slovensku liečia choroby obličiek a močových ciest. S úspechom sa tu liečia i choroby pohybového ústrojenstva, najmä stavy po reumatických zápaloch kĺbov, degeneratívne chronické ochorenia, ochorenia bedrových, kolenných kĺbov, chrbtica, poúrazové deformácie a pooperačné stavy pohybového ústrojenstva. Okrem dospelých sa tu od roku 1993 liečia aj deti. Kúpele ponúkajú aj liečebné a rehabilitačné pobyty pre široký okruh záujemcov.


Na liečebné účely sa využívajú horúce pramene liečivých vôd, ktorých teplota sa pohybuje od 38 do 46 stupňov C. Síranovo-hydrouhličitanová vápenato-horečnatá hypotonická voda sa využíva v bazénových a vaňových procedúrach. Pri chorobách obličiek a močových ciest sa predpisuje liečba pitnými kúrami. K týmto procedúram sa pridružujú masáže, suché zábaly, individuálna pohybová liečba, rehabilitačné cvičenia, vodoliečba, fyzikálna liečba, elektroliečba, sauna a terénna liečba. V roku 1996 sa Turčianske Teplice stali tretíkrát okresným mestom, ktorého budúcnosť je úzko spojená s rozvojom cestovného ruchu, kúpeľníctva, ale aj s budovaním turisticky zaujímavého čistého zdravého mesta.


Najstarším historickým objektom je rímsko-katolícky kostol sv. Michala v Turčianskom Michale z roku 1264. V tejto časti mesta je aj pamätný dom I. Ž. Somolického, básnika a národovca.
V Dolnej Štubni sa nachádza rímsko-katolícky kostol z konca 16. storočia. Návštevníkov časti Diviaky zase upúta najmä renesančný kaštieľ z druhej polovice 17. storočia a rokokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia.


V Turčianskych Tepliciach sa narodil významný grafik, ilustrátor a maliar Mikuláš Galanda (1895-1938) a básnik a novinár Izidor Žiak – Smolický (1863 - 1918).


Turčianske Teplice ležia na juhu Turčianskej záhradky, v nadmorskej výške 518 m nad morom, na úpätí výbežkov Veľkej Fatry, ktoré spolu s Kremnickým pohorím a grúňmi Lazov vytvárajú okolo mesta prekrásny rámec. Najväčším prírodným bohatstvom Turčianskych Teplíc sú minerálne pramene a termálne vody. Teplota vody sa pohybuje od 40,7 stupňov C do 46,5 stupňov C. Termálna voda a horúce pramene predurčili Turčianske Teplice k vzniku kúpeľov, v ktorých sa ako v jediných na Slovensku liečia choroby obličiek a močových ciest. Známa a úspešná je i kúpeľná liečba pohybového ústrojenstva nielen dospelých, ale aj detí.
Turčianske Teplice sú administratívnym, kultúrnym a spoločenským centrom horného Turca a sídlom okresu Turčianske Teplice. Súčasťou Turčianskych Teplíc sú miestne časti Diviaky, Turčiansky Michal a Dolná Štubňa. V súčasnom období má mesto 7031 obyvateľov.    
Mesto vďaka kúpeľom, klimatickým podmienkam a bohatstvu krás okolitej prírody je ideálnym miestom na oddych, rekreáciu a regeneráciu. V lete ponúka dve termálne kúpaliská, minigolfové ihrisko, tenisové dvorce, široké možnosti pre pešiu turistiku a cykloturistiku, v zime zase umelú ľadovú plochu, okolité lyžiarske svahy s vlekmi a kvalitné bežecké trate. Zo športovísk je nutné spomenúť futbalové ihriská TJ ŠK AQUA a TJ DYNAMO Diviaky.
V regióne Turčianske Teplice sa nachádza jedno z dvoch veľkoplošných chránených území CHKO Veľká Fatra. Z maloplošných CHKO je zaujímavý chránený prírodný výtvor Jazierko pri Jazernici, ktoré je prirodzeným pramenišťom poriečnej vody. Chránená je i lokalita Vyšehrad nachádzajúca sa na rozhraní okresov Turčianske Teplice a Prievidza.
Z východiska Turčianskych Teplíc, centra turizmu okresu, vedú zaujímavé turistické trasy s cieľom túry na Vyšehrad, Vyhnátovú, Svrčinník, Flochovú. Z neďalekých Mošoviec vedú zaujímavé trasy do Gaderskej a Blatnickej doliny, na Tlstú a Ostrú. Pre horolezeckú činnosť sú vhodné terény Žarnovická dolina – Skalná (Orlia veža) a spomínaná Gaderská a Blatnická dolina.

Počet obyvateľov podľa mestských častí spolu: 7 031
Turčianske Teplice – mesto: 4 620
Dolná Štubňa: 685
Turčiansky Michal: 478
Diviaky: 1 248